Εκπαιδευτικές ταινίες από μιαν άλλη εποχή

Εκπαιδευτικές ταινίες επίδειξης πειραμάτων, χωρίς ήχο, από τη μακρινή δεκαετία του 1920.

Εκπαιδευτικές ταινίες επίδειξης πειραμάτων, δυστυχώς χωρίς ήχο, από τη δεκαετία του 1920.

Το συγκεκριμένο οπτικό υλικό περιλαμβάνεται σε μια μεγάλη σειρά εκπαιδευτικών ταινιών που δημιουργήθηκαν από τα BRAY STUDIOS στη Νέα Υόρκη. Έχει ανακτηθεί και δημοσιευθεί από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Internet Archive.

1. Πώς λειτουργεί το τηλέφωνο, 1920


2. Πειράματα αγωγής θερμότητας


3. Ηχητικά κύματα, 1920


4. Πειράματα με ακτίνες φωτός, 1925