Ετικέτα: Περιβάλλον

Βιολογία

Ισορροπία στα βιολογικά συστήματα – Πώς οι λύκοι αλλάζουν τα ποτάμια

Η ιστορία της επανεισαγωγής λύκων στο οικοσύστημα του Εθνικού Πάρκου του Yellowstone. Πώς ένα είδος μπορεί να έχει τεράστια επίδραση σε ολόκληρο το οικοσύστημα στο οποίο ζει, και ακόμα και να αλλάξει τη γεωγραφία μιας περιοχής