Ερυθροί Γίγαντες: Οι άτακτοι αστρικοί υπερήλικες

Εισαγωγή Ο Ερυθρός Γίγας είναι ένας Αστέρας μικρής ή μεσαίας μάζας (0,5-10 ηλιακές μάζες), στα τελευταία στάδια αστρικής εξέλιξης. Πρόκειται ουσιαστικά για έναν Αστέρα που έχει εξαντλήσει τα αποθέματα του Υδρογόνου…

Υπερκαινοφανείς Αστέρες: Ένας επεισοδιακός θάνατος

Εισαγωγη Ως Υπερκαινοφανής χαρακτηρίζεται ένας εκρηκτικώς μεταβλητός αστέρας, που εμφανίζει απότομη μεταβολή της φωτεινότητας και της φαινόμενης λαμπρότητάς του. Κατά την περίοδο της εκρηκτικής του ανάλαμψης μπορεί να αυξήσει την…

Ουράνια Σώματα: Καινοφανείς Αστέρες

Πρόκειται για έναν εκρηκτικώς μεταβλητό αστέρα. Ως καινοφανής (stella nova), χαρακτηρίζεται ένας αστέρας, που εμφανίζει απότομη μεταβολή της φωτεινότητας και της φαινόμενης λαμπρότητάς του. Εμφανίζεται ξαφνικά σε μια περιοχή του…