Οι Νόμοι του Νεύτωνα

Οι τρεις διάσημοι νόμοι της κίνησης όπως τους κατέγραψε ο Newton, στο Principia Mathematica.

Οι τρεις νόμοι του Νεύτωνα, όπως τους κατέγραψε ο ίδιος, στο Principia Mathematica. 

Newton Laws

NEWTON’S PRINCIPIA.
THE MATHEMATICAL PRINCIPLES
OF NATURAL PHILOSOPHY,
BY SIR ISAAC NEWTON;
TRANSLATED INTO ENGLISH BY ANDREW MOTTE.
ΝEW YORK, 1846.