Συντάκτης: DemeterDS

Sometimes a nightswimmer, usually an observer of the sky shapes thus I enjoy thinking that my universe is endless.
Βιολογία

Ισορροπία στα βιολογικά συστήματα – Πώς οι λύκοι αλλάζουν τα ποτάμια

Η ιστορία της επανεισαγωγής λύκων στο οικοσύστημα του Εθνικού Πάρκου του Yellowstone. Πώς ένα είδος μπορεί να έχει τεράστια επίδραση σε ολόκληρο το οικοσύστημα στο οποίο ζει, και ακόμα και να αλλάξει τη γεωγραφία μιας περιοχής